Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału nr 2010MZ170 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę Skynet Sp. z o.o. do używania Znaku w dniach od 17.10.2020 do 16.10.2021 r.