Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 22.10.2020 r. nr 2010LS123 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: KAJA Komputer Krzysztof Jasek do używania Znaku w dniach od 22.10.2020 do 21.10.2021 r.