Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 10.11.2020 r. nr 2011MP235 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek do używania znaku w dniach od 10.11.2020 r. do 09.11.2021 r.