POLSKI KAPITAŁ
WSPIERA PATRIOTYZM GOSPODARCZY

POLSKI KAPITAŁ
WSPIERA PATRIOTYZM GOSPODARCZY

Warunki Polskiego Kapitału

3 proste warunki, dzięki którym możesz uzyskać certyfikat

Warunki Polskiego Kapitału

3 proste warunki, dzięki którym możesz uzyskać certyfikat

51 procent

Minimum 51% kapitału firmy
należy do polskich podmiotów

pieniądze i flaga polski kapitał

Podatki z działalności
odprowadzane są w Polsce

mapa Polski polski kapitał

Siedziba firmy
znajduje się na terenie Polski

51 procent

Min. 51% kapitału firmy należy do polskich podmiotów

pieniądze i flaga polski kapitał

Podatki z działalności odprowadzane są w Polsce

mapa Polski polski kapitał

Siedziba firmy znajduje się na terenie Polski

Upoważnienia:

01
Twoja strona internetowa

Zastosowanie znaku na oficjalnej stronie internetowej Twojej firmy

02
Produkty

Markowanie produktów znakiem PK

03
Promocja i reklama

Stosowanie znaku w różnorodnych materiałach promocyjnych oraz akcjach reklamowych

04
Debaty i konferencje

Informowanie o posiadaniu znaku podczas debat i konferencji

05
Na całym świecie

Używanie znaku zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami

06
Katalog uczestników

Wpis przedsiębiorstwa na dedykowaną stronę informacyjną

Upoważnienia:

01
Twoja strona internetowa

Zastosowanie znaku na oficjalnej stronie internetowej Twojej firmy

02
Produkty


Markowanie produktów znakiem PK

03
Promocja
i reklama

Stosowanie znaku w różnorodnych materiałach promocyjnych oraz akcjach reklamowych

04
Debaty
i konferencje

Informowanie o posiadaniu znaku podczas debat i konferencji

05
Na całym
świecie

Używanie znaku zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami

06
Katalog uczestników

Wpis przedsiębiorstwa na dedykowaną stronę informacyjną

Nasza wizja

Znak Polski Kapitał wspiera patriotyzm gospodarczy i legitymizuje rodzimą przedsiębiorczość. To emblemat z czytelnym przesłaniem dla konsumenta i partnerów biznesowych. Wybór produktu lub usługi certyfikowanych Polskim Kapitałem przekłada się na wsparcie rozwoju gospodarczego Rzeczpospolitej, a tym samym kreację rynku pracy i wzrost siły nabywczej polskiego konsumenta.

To projekt, który łączy rodzime firmy pod wspólną egidą. Ten szlachetny emblemat podnosi rozpoznawalność polskich przedsiębiorców na tle konkurencji, zwiększając sprzedaż produktów i usług.

logo PK

Nasza wizja

Znak Polski Kapitał wspiera patriotyzm gospodarczy i legitymizuje rodzimą przedsiębiorczość. To emblemat z czytelnym przesłaniem dla konsumenta i partnerów biznesowych. Wybór produktu lub usługi certyfikowanych Polskim Kapitałem przekłada się na wsparcie rozwoju gospodarczego Rzeczpospolitej, a tym samym kreację rynku pracy i wzrost siły nabywczej polskiego konsumenta.

To projekt, który łączy rodzime firmy pod wspólną egidą. Ten szlachetny emblemat podnosi rozpoznawalność polskich przedsiębiorców na tle konkurencji, zwiększając sprzedaż produktów i usług.

logo PK

Kapituła

Kapituła znaku Polski Kapitał to organ akceptujący zgłoszenia uczestników ubiegających się o przyznanie certyfikatu. W skład kapituły wchodzą polscy przedsiębiorcy, menedżerowie i naukowcy. Zadaniem kapituły jest ocena zgłoszeń uczestników i przyznawanie znaku. Kapituła pracuje w trybie online lub na posiedzeniach, które zwoływane są na wniosek jednego z jej członków. Zadaniem kapituły jest również promowanie zarówno samego znaku Polski Kapitał, jak i polskiej przedsiębiorczości.
Kontakt z każdym z członków kapituły jest możliwy za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie polskikapital.org.

Michał Bierówka

Menadżer projektu

Marta Żołędziewska

Radca Prawny

Arkadiusz GralakESPOL sp. z o.o.

Tymoteusz BiłykKORBANK S.A.

Andrzej ŚniadyAMP Consulting S.C.

Eko-Line Sp. z o.o. nowym uczestnikiem Polskiego Kapitału

24 czerwca 2024|

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 26.04.2024 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy firmę Eko-Line Sp. z o.o. do używania znaku w dniach od 30.06.2024 [...]

Zgłoś się do nas

  Pełna nazwa firmy

  Adres firmy (ulica, miasto, kod pocztowy)

  Zgłaszana firma to

  Jednoosobowa działalność gospodarczaSpółka

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  NIP

  REGON

  Treść wiadomości

  Strona www firmy:

  Logo Twojej firmy (.jpg .png)
  Jeśli nie możesz przesłać logo teraz, prosimy o przesłanie mailem.

  Niniejszym oświadczam, że wyżej wymieniona firma:
  posiada swoją siedzibę na terenie Polski, zawiera co najmniej 51% Kapitału Polskiego oraz reguluje co najmniej 71% należności podatkowych na terenie Polski
  zgadza się na używanie znaku Polski Kapitał zgodnie z regulaminem Polski Kapitał
  potwierdza dane zgodne z aktualnym wpisem do KRS.

  Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem używania wspólnego znaku Polski Kapitał i akceptuję jego zapisy
  Podane przeze mnie dane są zgodne z aktualnymi wpisami w CEIDG lub KRS
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Polski Kapitał i udostępnianie ich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz.1000) innym podmiotom z nim współpracującym.