Znak „Polski Kapitał” podkreśla lokalność usługi lub produktu oraz jest łatwym do odczytania symbolem przez konsumenta w obecnym pędzącym świecie. Wybierając taki produkt lub usługę, konsument tworzy miejsce pracy w Polsce, co w rezultacie przekłada się na komfort pracy oraz siłę nabywczą samego konsumenta.

Polski Kapitał | warunki

Co najmniej 51% kapitału firmy należy
do polskich podmiotów

Podatki z działalności odprowadzane
są w Polsce

Siedziba firmy
jest na terenie Polski