POLSKI KAPITAŁ WSPIERA
PATRIOTYZM GOSPODARCZY

Warunki Polskiego Kapitału

3 proste warunki, dzięki którym możesz uzyskać certyfikat

51 polski kapitał

Minimum 51 % kapitału firmy
należy do polskich podmiotów

pieniądze i flaga polski kapitał

Podatki z działalności
odprowadzane są w Polsce

mapa Polski polski kapitał

Siedziba firmy
znajduje się na terenie Polski

Upoważnienia:

01
Twoja strona internetowa

Zastosowanie znaku na oficjalnej stronie internetowej Twojej firmy

02
Produkty

Markowanie produktów znakiem PK

03
Promocja i reklama

Stosowanie znaku w różnorodnych materiałach promocyjnych oraz akcjach reklamowych

04
Debaty i konferencje

Informowanie o posiadaniu znaku podczas debat i konferencji

05
Na całym świecie

Używanie znaku zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami

06
Katalog uczestników

Wpis przedsiębiorstwa na dedykowaną stronę informacyjną

Nasza wizja

Znak Polski Kapitał wspiera patriotyzm gospodarczy i legitymizuje rodzimą przedsiębiorczość. To emblemat z czytelnym przesłaniem dla konsumenta i partnerów biznesowych. Wybór produktu lub usługi certyfikowanych Polskim Kapitałem przekłada się na wsparcie rozwoju gospodarczego Rzeczpospolitej, a tym samym kreację rynku pracy i wzrost siły nabywczej polskiego konsumenta.

To projekt, który łączy rodzime firmy pod wspólną egidą. Ten szlachetny emblemat podnosi rozpoznawalność polskich przedsiębiorców na tle konkurencji, zwiększając sprzedaż produktów i usług.

logo PK

Kapituła

Kapituła znaku Polski Kapitał to organ akceptujący zgłoszenia uczestników ubiegających się o przyznanie certyfikatu. W skład kapituły wchodzą polscy przedsiębiorcy, menedżerowie i naukowcy. Zadaniem kapituły jest ocena zgłoszeń uczestników i przyznawanie znaku. Kapituła pracuje w trybie online lub na posiedzeniach, które zwoływane są na wniosek jednego z jej członków. Zadaniem kapituły jest również promowanie zarówno samego znaku Polski Kapitał, jak i polskiej przedsiębiorczości.
Kontakt z każdym z członków kapituły jest możliwy za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie polskikapital.org.

Natalia Lachowicz

Przewodnicząca – KL
Kancelaria Radcy Prawnego

Arkadiusz Gralak

ESPOL sp. z o.o.

Michał Bierówka

Menadżer projektu
Polski Kapitał

Tymoteusz Biłyk

KORBANK S.A.

Andrzej Śniady

AMP Consulting S.C.

 • logo microlink

Microlink nowym uczestnikiem Polskiego Kapitału

31 stycznia 2024|

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 12.01.2024 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy firmę Microlink Sp. k. do używania znaku w dniach od 31.01.2024 [...]

 • fotoformat logo

Fotoforma Drwięga nowym uczestnikiem Polskiego Kapitału

31 grudnia 2023|

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 28.12.2023 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy firmę FOTOFORMA Sp. k. do używania znaku w dniach od 31.12.2023 do [...]

 • wiknet logo

Wiknet nowym uczestnikiem Polskiego Kapitału

31 października 2023|

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 25.10.2023 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy firmę Studio Wik Sp. z o.o. (Wiknet) do używania znaku w [...]

Zgłoś się do nas

  Pełna nazwa Firmy

  Adres Firmy (ulica, miasto, kod pocztowy)

  Zgłaszana Firma to

  Jednoosobowa działalność gospodarczaSpółka

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  NIP

  REGON

  Treść wiadomości

  Strona www przedsiębiorstwa:

  Logo Twojej firmy (.jpg .png)
  Jeśli nie możesz przesłać logo teraz, prosimy o przesłanie mailem.

  Niniejszym oświadczam, że wyżej wymieniona firma:
  posiada swoją siedzibę na terenie Polski, zawiera co najmniej 51% Kapitału Polskiego oraz reguluje co najmniej 71% należności podatkowych na terenie Polski
  zgadza się na używanie znaku Polski Kapitał zgodnie z regulaminem Polski Kapitał
  potwierdza dane zgodne z aktualnym wpisem do KRS.

  Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem używania wspólnego znaku Polski Kapitał i akceptuję jego zapisy
  Podane przeze mnie dane są zgodne z aktualnymi wpisami w CEIDG lub KRS
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Polski Kapitał i udostępnianie ich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) innym podmiotom z nim współpracującym.