główna 2017-09-14T15:49:58+00:00

Znak „Polski Kapitał” podkreśla lokalność usługi lub produktu, oraz jest łatwym do odczytania symbolem przez konsumenta w obecnym pędzącym świecie. Wybierając taki produkt, lub usługę, konsument tworzy miejsce pracy w Polsce, co w rezultacie przekłada się na komfort pracy oraz siłę nabywczą samego konsumenta.

Polski Kapitał | warunki

Co najmniej 51% kapitału firmy należy do polskich podmiotów

Podatki z działalności odprowadzane są w Polsce

Siedziba firmy jest na terenie Polski

Aktualności

2211, 2017
311, 2017

Nowy uczestnik Komputerowe Studio Grafiki Wojciech Lis

Witamy nowego uczestnika! zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału o [...]

3110, 2017

Nowy uczestnik REDE Sp. z o.o.

Witamy nowego uczestnika! zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału o [...]

3110, 2017

Nowy uczestnik Telnap Telecom Sp. z o.o.

Witamy nowego uczestnika! zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału o [...]