Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że decyzją Kapituły Polskiego Kapitału nr 2008ŚL159 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy firmę: Sawitar Sp. z o. o. do używania znaku w dniach od 21.08.2020 r. do 20.08.2021 r.

Sawitar Sp. z o.o. zajmuje się doradztwem na rynku nieruchomości