Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 10.08.2020 r. nr 2008ŚK227 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: I-TEL Paweł Bąk  do używania znaku w dniach od 10.08.2020 r. do 09.08.2021 r.