Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że decyzją Kapituły Polskiego Kapitału nr 2008DŚ228 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: PBW Inżynieria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do używania znaku w dniach od 13.08.2020 r. do 12.08.2021 r.

PBW Inżynieria Spółka z ograniczoną świadczy usługi inżynieryjne.

http://www.pbwinzynieria.pl/pl