Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że decyzją Kapituły Polskiego Kapitału nr 2008MZ161 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne LANET Sp. z o.o. do używania znaku w dniach od 26.08.2020 r. do 25.08.2021 r.