Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że decyzją Kapituły Polskiego Kapitału nr 2008ŚL231 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: Multinet Sp. z o.o. do używania znaku w dniach od 27.08.2020 r. do 26.08.2021 r.

Multinet Sp. z o.o. jest operatorem telekomunikacyjnym.

https://www.multinet.gliwice.pl/