Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że decyzją Kapituły Polskiego Kapitału nr 2008ŚK227 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: PBW INŻYNIERIA Jacek Garbacz do używania znaku w dniach od 20.08.2020 r. do 19.08.2021 r.

PBW INŻYNIERIA Jacek Garbacz świadczy usługi inżynieryjne