Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 19.10.2020 r. nr 2010ŚL171 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę Nuscon Intelligent Solutions Rafał Matysiak do używania Znaku w dniach od 31.10.2020 do 30.10.2021 r.