Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 07.10.2020 r. nr 2010ŚK156 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: IT Service Paweł Janeczko do używania znaku w dniach od 07.10.2020 r. do 06.10.2021 r.