Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 21.09.2020 r. nr 2009MP234 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: NETMAR Mariusz Wątor do używania znaku w dniach od 22.09.2020 r. do 21.09.2021 r.