Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 21.09.2020 r. nr 2009LB162 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: INTERDUO Bujek, Kłopotek, Sowa sp.j. do używania znaku w dniach od 22.09.2020 r. do 21.09.2021 r.