Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 18.09.2020 r. nr 2009LB233 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: Krzysztof Semeniuk do używania znaku w dniach od 18.09.2020 r. do 17.09.2021 r.