Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału nr 2008ZP66 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: EURO.NET.PL SPÓŁKA Z OGRANIOCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do używania znaku w dniach od 11.08.2020 r. do 10.08.2021 r.