Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału nr 2007ŚL154 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: ARPNET Wojciech Chodacki do używania znaku w dniach od 22.07.2020 r. do 21.07.2021 r.