Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że decyzją Kapituły Polskiego Kapitału nr 2007OP152 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: GISSNET Bogusz Kręciproch-Radomański do używania znaku w dniach od 18.07.2020 r. do 17.07.2021 r.

GISSNET Bogusz Kręciproch-Radomański jest operatorem telekomunikacyjnym.
http://gissnet.pl/