Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 25.06.2020 r. nr 2006MZ147 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: EPAT Sp. zo.o. do używania znaku w dniach od 26.06.2020 r. do 25.06.2021 r.