Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 10.06.2020 r. nr 2006MZ144 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: A-Z Color Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa do używania znaku w dniach od 26.06.2020 r. do 25.06.2021 r.