Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 26.06.2020 r. nr 2006LV220 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: eFactor Sp. z o.o. do używania znaku w dniach od 29.06.2020 r. do 28.06.2021 r.