Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 06.07.2020 r. nr 2007MP221 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: Artur Waligóra P.P.H.U. AWIST do używania znaku w dniach od 06.07.2020 r. do 05.07.2021 r.