Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 06.07.2020 r. nr 2007PK222 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: MTM-INFO M.Pikor, T.Taczański Spółka Jawna do używania znaku w dniach od 07.07.2020 r. do 06.07.2021 r.