Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 15.09.2020 r. nr 2009ŚL169 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: TVK – Elżbieta Zjawiona do używania znaku w dniach od 27.09.2020 r. do 26.09.2021 r.