Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 10.06.2020 r. nr 2006ŚL142 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: ARKOM Adam Mucharski do używania znaku w dniach od 26.06.2020 r. do 25.06.2021 r.