+48 883 188 842|info@polskikapital.org
//Nowy uczestnik TVK – Elżbieta Zjawiona

Nowy uczestnik TVK – Elżbieta Zjawiona

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 05.09.2018r. nr 1809DŚ94 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa Firmę TVK – Elżbieta Zjawiona do używania znaku w dniach od 06.09.2018r. do 05.09.2019r.

2018-09-17T14:25:49+00:00 17 września 2018|