//Nowy uczestnik Interduo Ł. Bujek, J. Kłopotek, J.Sowa s.c.

Nowy uczestnik Interduo Ł. Bujek, J. Kłopotek, J.Sowa s.c.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 17.04.2018r. nr 1804LB90 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa Firmę Interduo Ł. Bujek, J. Kłopotek, J.Sowa s.c. do używania znaku w dniach od 18.04.2018r. do 17.04.2019r.

2018-04-23T14:01:51+00:00 17 kwietnia 2018|