//Nowy uczestnik DOMINOWOOD S.A.

Nowy uczestnik DOMINOWOOD S.A.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 28.09.2018r. nr 1809PL95 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa Firmę DOMINOWOOD S.A. do używania znaku w dniach od 01.10.2018r. do 30.09.2019r.

2018-11-21T11:35:55+00:00 21 listopada 2018|