+48 883 188 842|info@polskikapital.org
//Nowy uczestnik TELNET Krzysztof Drozd

Nowy uczestnik TELNET Krzysztof Drozd

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 02.04.2019r. nr 1904PK109 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa Firmę TELNET Krzysztof Drozd do używania znaku w dniach od 02.04.2019r. do 01.04.2020r.

2019-04-09T10:24:21+00:00 09 kwietnia 2019|