+48 883 188 842|info@polskikapital.org
//Nowy uczestnik ASComm Artur Szuler Commercial Consulting

Nowy uczestnik ASComm Artur Szuler Commercial Consulting

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 28.03.2019r. nr 1903MP108 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa Firmę ASComm Artur Szuler Commercial Consulting do używania znaku w dniach od 28.03.2019r. do 27.03.2020r.

2019-04-09T10:23:24+00:00 09 kwietnia 2019|