Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 11.04.2019r. nr 1904WP110 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa Firmę multiTK Tomasz Pohl, Krzysztof Matyjaszczyk s.c. do używania znaku w dniach od 11.04.2019r. do 10.04.2020r.