Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 31.01.2020 r. nr 2001MZ186 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa Teksado Sp. z o.o. do używania znaku w dniach od 31.01.2020 r. do 30.01.2021 r.