Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 10.02.2020 r. nr 2002MZ187 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa Inter Plus Sp. z o.o. do używania znaku w dniach od 10.02.2020 r. do 09.02.2021 r.