Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 31.12.2019 r. nr 1912MP185 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę RWD Prospect Sp. z o.o. do używania Znaku w dniach od 31.12.2019 do 30.12.2020 r.