+48 883 188 842|info@polskikapital.org
//Nowy uczestnik Skynet Sp. z o.o.

Nowy uczestnik Skynet Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 28.09.2018r. nr 1809MZ96 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa Firmę Skynet Sp. z o.o. do używania znaku w dniach od 01.10.2018r. do 30.09.2019r.

2018-11-21T11:37:09+00:00 21 listopada 2018|