//Nowy uczestnik E-ARES Sp. z o.o.

Nowy uczestnik E-ARES Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 12.10.2018r. nr 1810MZ97 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa Firmę E-ARES Sp. z o.o. do używania znaku w dniach od 15.10.2018r. do 14.10.2019r.

2018-11-21T11:38:08+00:00 21 listopada 2018|