Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 19.05.2020 r. nr 2005PM214 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: Silikaty Szlachta S.C., J.Gliniecki, R.Ossowski do używania znaku w dniach od 20.05.2020 r. do 19.05.2021 r.