Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 14.05.2020 r. nr 2005PK213 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: AKCES-MED SP. Z O.O. do używania znaku w dniach od 29.05.2020 r. do 28.05.2021 r.