Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 27.05.2020 r. nr 2005PK215 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: MOTOCYKLISTA Magazyn Motocykli Klasycznych s.c. do używania znaku w dniach od 28.05.2020 r. do 27.05.2021 r.