Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 15.02.2019r. nr 1902MP103 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa Firmę Rent OUT Spółka z o.o. do używania znaku w dniach od 15.02.2019r. do 14.02.2020r.