+48 883 188 842|info@polskikapital.org
//Nowy uczestnik HyperNET sp. z o.o.

Nowy uczestnik HyperNET sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 11.02.2019r. nr 1902MP101 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa Firmę HyperNET sp. z o.o. do używania znaku w dniach od 11.02.2019r. do 10.02.2020r.

2019-02-14T09:24:28+00:00 14 lutego 2019|