Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 01.03.2019r. nr 1903MZ104 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa Firmę POLSKA GRUPA KSIĘGOWYCH SP. Z O.O. do używania znaku w dniach od 01.03.2019r. do 29.02.2020r.