+48 883 188 842|info@polskikapital.org
//Nowy uczestnik PROTON POLSKA – Agregaty prądotwórcze

Nowy uczestnik PROTON POLSKA – Agregaty prądotwórcze

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 01.03.2019r. nr 1903ŁD105 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa Firmę PROTON POLSKA – Agregaty prądotwórcze do używania znaku w dniach od 01.03.2019r. do 29.02.2020r.
2019-04-03T14:40:32+00:00 21 marca 2019|