+48 883 188 842|info@polskikapital.org
//Nowy uczestnik Roboklocki Sp. z o.o.

Nowy uczestnik Roboklocki Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 13.03.2019r. nr 1903DŚ105 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa Firmę Roboklocki Sp. z o.o. do używania znaku w dniach od 13.03.2019r. do 12.03.2020r.

2019-03-21T18:35:01+00:00 21 marca 2019|