Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że decyzją Kapituły Polskiego Kapitału nr 2008DŚ229 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: PROBUDOWA.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do używania znaku w dniach od 20.08.2020 r. do 19.08.2021 r.

PROBUDOWA.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ działa w branży budowlanej i zajmuje się projektami, realizacjami, nadzorem, ekspertyzami.

http://www.probudowa.com