Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału nr 2111ŁD264 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: PM Stal Anna Biesaga do używania znaku w dniach od 07.12.2021 r. do 06.12.2022 r.