Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału nr 2112PL265 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: TEPSANET NOWACCY Spółka Jawna do używania znaku w dniach od 30.12.2021 r. do 29.12.2022 r.