Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału nr 2111MP263 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: Poxitel sp. z o. o. do używania znaku w dniach od 24.11.2021 r. do 23.11.2022 r.