Nowy uczestnik Paweł Kuźniewski IT wireless NET

//Nowy uczestnik Paweł Kuźniewski IT wireless NET

Nowy uczestnik Paweł Kuźniewski IT wireless NET

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału dnia 21.03.2017r. nr 1703ZP44 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy firmę Paweł Kuźniewski IT wireless NET do używania znaku w dniach od 24.03.2017r. do 23.03.2018r

Decyzja 1703ZP44 z dnia 21.03.2017 r.

2017-03-23T13:36:26+00:00 28 marca 2017|