Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału dnia 15.05.2017r. nr 1705OP47 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy firmę Krapkowickie Sieci Internetowe Sp. z o.o. do używania znaku w dniach od 18.05.2017r. do 17.05.2018r

Decyzja 1705OP47 z dnia 15.05.2017 r.